เทศกาลกินเจ

สถานที่ท่องเที่ยว

คึกคักอีกครั้ง ! เทศกาลกินเจ เยาวราช 2565 อิ่มท้อง อิ่มบุญ ตลอด 10 วันเต็ม

เทศกาลกินเจ เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งแน่นอนว่า เยาวราช ก็รวมอยู่ในสถานที่จัดงานกินเจอยู่ด้วย สำหรับกินเจปี 2565 นี้ แน่นอนว่ายังคงเต็มไปด้วยร้านค้าและของกินตลอดแนวถนนเยาวราช เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลกินเจอีกหนึ่งปีที่นักท่องเที่ยวครึกครื้นอย่างแน่นอน กำหนดการจัดงานกินเจ เยาวราช ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม ทั้งหมดรวม 10 วัน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล” และเปิดให้ประชาชนได้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี งานกินเจ เยาวราช 2565 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานด้านพิธีกรรม ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ แบ่งเป็น มงคลสถาน ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราชเป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ตำนาน 22 ศาลเจ้า โดยอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 […]

Read More