พาสปอร์ต

ข่าวสารการท่องเที่ยว

เริ่มแล้ว! 3-13 ม.ค.นี้ ทำพาสปอร์ตด่วนภายในวันเดียว จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเสียค่าเล่ม

กรมการกงสุล มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ทำพาสปอร์ต ด่วน เร็วภายในวันเดียว แถมยังลดค่าธรรมเนียมอีกด้วย เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 3 – 13 มกราคมนี้ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยทำได้ทั้งแบบจองคิว และวอร์คอิน ซึ่งรับเพียงวันละ 100 คนเท่านั้น สามารถยื่นคำร้องก่อนเวลา 11.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง และรอรับเล่มภายในวันเดียวกัน เวลา 14.30 – 16.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แห่งเดียว ค่าทำหนังสือเดินทางด่วน

Read More
เทคนิคการเดินทาง

เรื่องน่ารู้กับ 5 ความลับในเล่มพาสปอร์ตที่ไม่เคยรู้มาก่อน เป็นมากกว่าหนังสือเดินทาง !

สิ่งสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างเรานั่นก็คือ พาสปอร์ต ที่มีขนาดกระทัดรัด ซึ่งต้องพกติดตัวตลอดทั้งทริปการเดินทาง แต่คงมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า พาสปอร์ตนั้นไม่ได้ใช้แค่ยืนยันตัวตนระหว่างการเดินทางเข้า-ออกประเทศเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลสำคัญบางอย่างที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อน หากรู้แบบนี้แล้ว ไปดูกันว่าความลับที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนั้นมีอะไรบ้าง ? 1. สีเล่มพาสปอร์ต ในแต่ละประเทศนั้นจะมีการใช้เล่มพาสปอร์ตที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปนิยมใช้สีแดงเข้ม หรือสีเลือดหมู กลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ใช้สีเขียว ซึ่งเป็นสีของศาสดา กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกมาจากยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียใช้สีน้ำเงินเข้ม หรือสีน้ำทะเล เป็นต้น ส่วนของประเทศนั้น จะมีการแบ่งเล่มสีพาสปอร์ต ดังนี้ สีเลือดหมู เป็นพาสปอร์ตบุคคลธรรมดาทั่วไป มีอายุ 5 ปี สีน้ำเงินเข้ม เป็นพาสปอร์ตของข้าราชการ ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เดินทางส่วนตัว มีอายุ 5 ปี สีแดงสด เป็นพาสปอร์ตนักการทูต มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ หากนักการทูตทำหายรัฐบาลจะมีการทำหนังสือแจ้ง “ยกเลิกใช้หนังสือเดินทาง” ไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อป้องกันมิให้มีผู้ปลอมแปลงสวมสิทธิ์ และนำไปก่อเหตุร้ายได้ สีเขียว เป็นพาสปอร์ตที่ออกให้สำหรับพระภิกษุ และสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม และออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ […]

Read More