โบสถ์โครงกระดูกแห่งกรุงปราก Sedlec Ossuary สร้างจากศพ 70,000 ศพ ชมสถาปัตยกรรมสุดสยอง

Sedlec Ossuary เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก ถือเป็นโบสถ์โครงกระดูกที่สวยงามแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ค มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และมีความแปลกประหลาดในตัว ซึ่งค่อนข้างที่จะมีความสยอง ชวนขนลุกสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย ใครที่มาท่องเที่ยวสามารถแวะชมกันได้

โบสถ์ Sedlec Ossuary นี้ตั้งอยู่กลางสุสานในหมู่บ้านเล็กๆชื่อ Sedlec ชานเมือง Kutna Hora อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกของกรุงปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็คไปประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นโบสถ์ที่ได้ชื่อว่า แปลกประหลาดที่สุดในโลก ภายในโบสถ์ประดับประดาด้วยกระดูกของมนุษย์ โดยมีการคาดคะเนว่า กระดูกทั้งหมดต้องมาจากคนถึง 40,000-70,000 คนเลยทีเดียว

ย้อนกลับไปในอดีต พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของหมู่บ้านแห่งนี้ ได้นำเอาดินที่ถือกันว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์จาก Golgotha อันเป็นสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนกลับมา และก็ได้นำดินเหล่านั้นมา โปรยไว้ในสุสานของหมู่บ้าน Sedlec สถานะของสุสานจึงเปลี่ยนไป ผู้คนพากันเชื่อว่าสุสานนี้กลายเป็นสุสานศักดิ์สิทธิ์และต้องการให้ตัวเอง หรือญาติพี่น้องมาอยู่ที่สุสานแห่งนี้เพราะจะทำให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็น หนทางที่จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์

Created with The GIMP

ในปี ค.ศ. 1318 มีศพที่ฝังไว้ในสุสานแห่งนี้กว่า 30,000 ศพ ศพเหล่านี้มาจากทั่วทุกสารทิศในประเทศและมีบางศพที่มาจากประเทศข้างเคียง จึงมีการขยายสุสานออกไปอีกเพราะพื้นที่เดิมมีขนาดเล็ก นอกจากการขยายสุสาน ก็มีการล้างสุสานเพื่อให้พื้นที่กับผู้มาใหม่ด้วย จนในปี ค.ศ. 1400 มีการสร้างโบสถ์ขึ้นที่กลางสุสาน มีการสร้างห้องใต้ดินไว้ใต้โบสถ์เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บกระดูก ทำให้ภายในห้องใต้ดินแห่งนี้ มีกระดูกมากมายที่ถูกขุดจากการล้างสุสาน กองทับถมกันอยู่หลายร้อยปี

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1870 ช่างแกะสลักไม้ชื่อ Frantisk Rint ได้รับมอบหมายจากขุนนางแห่งตระกูล Schwarzenberg ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นสุสาน ให้ตกแต่งห้องเก็บกระดูกใต้ดินและโบสถ์ Frantisk Rint ก็เลยถือโอกาสแสดงฝีมือและแสดงความเป็นศิลปินด้วยการนำเอากระดูกมนุษย์ที่มี อยู่ในห้องเก็บกระดูกมาใช้ตกแต่งภายในโบสถ์และห้องเก็บกระดูกใต้ดินอย่างวิจิตรพิสดาร

ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือ โคมไฟระย้า (chandelier) ขนาดใหญ่ที่ห้อยอยู่กลางโบสถ์ โคมไฟประกอบด้วยกระดูกทุกชิ้นที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ซึ่งในวันนี้ถือกันว่า เป็นงานศิลปะชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *