Day: January 17, 2023

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวแม่ฮ่องสอน “วัดหลวง” วัดสวยเก่าแก่เมืองปาย ชมสถาปัตยกรรมชาวบอญและพม่า

วัดหลวง พิกัดวัดสวยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หากใครที่ไปท่องเที่ยวภาคเหนือ อย่างอำเภอปาย บอกเลยว่าต้องลองแวะ เพราะที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การได้ไปสักการะสักครั้งหนึ่ง วัดหลวง ตั้งอยู่ใน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองปายมาอย่างยาวนาน มีเจดีย์ทรงแบบมอญและพม่า สีขาวขนาดใหญ่ที่สวยงดงามอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ คือ พระเจ้าเพชร และ พระพาราละอ่อง ให้เราได้กราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอีกด้วย ประวัติของวัดหลวงแห่งนี้ สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างมาพร้อมกันกับช่วงที่เจ้าฟ้าผู้ครองเมืองปายนั้น ได้ทำการย้ายเมืองจากตำบลเวียงเหนือ มาตั้งเมืองใหม่ในพื้นที่ตำบลเวียงใต้ เกิดขึ้นเมื่อราวๆ ปีพ.ศ.2346 อีกทั้งก่อนหน้านั้นยังเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ในส่วนของพระพุทธรูปที่สำคัญ จะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ก่อด้วยอิฐถือปูน แต่ต่อมาในช่วงปีพ.ศ. 2442 ที่เจ้าฟ้านำราษฏร ก่อสร้างพระเจดีย์ ก็ได้มีการสร้างครอบองค์พระพุทธรูปเอาไว้ มาถึงในช่วงสมัย พระภิกษุออ หรือครูบาออ นั้นเป็นเจ้าอาวาส ก็ทำให้วัดในช่วงนี้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น และมีครูบาออกเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีคนให้ความเคารพอย่างมาก จึงทำให้วัดหลวงแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอปายนั่นเอง

Read More